Odszkodowania Rzeszów - Kancelaria adwokacka w Rzeszowie
Adwokat Krzysztof Dolot pomaga w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od sprawców wypadków drogowych, od Ubezpieczyciela. Adwokat reprezentuje swoich Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego i sądowego o zapłatę.
odszkodowania rzeszów
247
page-template-default,page,page-id-247,bridge-core-3.0.1,cookies-not-set,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Odszkodowania

Odszkodowania Rzeszów

Pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie pozyskiwania należności z tytułu m.in:

  • odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wypadkiem komunikacyjnym
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek przy pracy
  • odszkodowania i zadośćuczynienia z umowy ubezpieczenia
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za czyny niedozwolone
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd w sztuce medycznej
  • odszkodowania za niewykonanie bądź też niewłaściwe wykonanie umowy

Po zleceniu prowadzenia sprawy Kancelaria bez zbędnej zwłoki podejmuje działania mające na celu uzyskania odszkodowania lub też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W przypadku dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela w pierwszej kolejności dokonuje się zgłoszenia żądania zapłaty określonej sumy tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Według obowiązującego prawa okres, w jakim ubezpieczyciel zobowiązany jest do ustalenia i wypłacenia odszkodowania w części bezspornej wynosi 30 dni. Odszkodowanie jest to  świadczenie, które powinno rekompensować poniesioną szkodę materialną, a więc szkodę rzeczywistą (damnum emergens) oraz utracone korzyści (lucrum cessans). Zadośćuczynienie stanowi z kolei rekompensatę za szkodę niematerialną, a więc za poniesiony ból, cierpienie oraz krzywdy moralne.

W przypadku gdyby oferowane świadczenie było niesatysfakcjonujące po uzgodnieniu z Klientem wnoszone jest powództwo do właściwego sądu powszechnego. Celem prawidłowej oceny żądań podczas pierwszego spotkania konieczne jest okazanie dokumentacji medycznej lub innej dokumentacji, na podstawie której wywodzone są roszczenia. Adwokat dokonuje wstępnej oceny roszczeń jak również pomaga Klientowi w skonkretyzowaniu jego żądań, a także pomaga w wyborze specjalistów do oszacowania wysokości poniesionej szkody oraz doznanej krzywdy.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wymagają sporego nakładu pracy oraz czasu adwokata. Klient jest na bieżąco informowany o podejmowanych przez adwokata działaniach i postępach w pozytywnym załatwieniu sprawy.

W Kancelarii sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań prowadzone są przez adw. Krzysztofa Dolot.